کفپوش‌های پلی اوریا آنتی استاتیک کوتکس

کفپوش‌های پلی اوریا آنتی استاتیک کوتکس، پوششی با عملکرد بالاست که علاوه برای استحکام و زیبایی ظاهری کفپوش های پلی اوریا، دارای قابلیت هدایت و تخلیه الکتریسیته ساکن از روی سطح نیز می باشد. این قابلیت به دلیل استفاده از نوعی عامل شیمیایی آلی در ساختار این محصول می باشد...