روشهای عایق‌کاری چاله‌ آسانسور و اهمیت آن

اهمیت عایق‌کاری چاله‌ آسانسور با توجه به رشد و توسعه ساخت و ساز و افزایش بیش از پیش بلند مرتبه سازی، داشتن آسانسور یکی از الزامات ساخت و ساز ساختمان‌های مرتفع به شمار می‌رود. داشتن استانداردهای لازم برای ساخت آسانسور از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان یکی از...