عایقکاری رطوبتی و تاثیرآن بر طول عمر ساختمان

تاثیر رطوبت و عایقکاری رطوبتی بر طول عمر ساختمان یکی از بزرگترین مشکلات رایج در فرآیند ساخت و ساز ساختمان و سازه‌ها، نفوذ رطوبت با گذشت زمان است. این مساله می تواند باعث فرسودگی و حتی تخریب قسمت های مختلف بنا شده و به آن آسیب برساند. از این رو عایق بندی یکی از مهمترین...