روف گاردن ، عایقکاری لازمه داشتن این فضای سبز زیبا بر پشت بام شماست…

امروزه افزایش بیش از پیش مقوله شهرنشینی موجب افزایش ارزش زمینهای شهری شده است. از این رو بیشتر فضاهای داخل شهرها به ساخت و ساز واحدهای مسکونی اختصاص یافته است. مرتفع سازی و تراکم ساخت منجر به کاهش فضاهای سبز در مناطق شهری شده است. در کشورهای توسعه یافته، یکی از...