دانلود کاتالوگ ها

دانلود کاتالوگ ها

 شما می توانید کاتالوگ محصولات کوتکس را از این صفحه دانلود کنید.

کاتالوگ کوتکس-ص اول

کاتالوگ عایق های رطوبتی کوتکس- صفحه اول

لاک شفاف نما

کاتالوگ عایق های رطوبتی کوتکس- صفحه دوم

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کوتکس

کاتالوگ کفپوش های اپوکسی آنتی استاتیک کوتکس

کفپوش پلی اوریا

کاتالوگ کفپوش های پلی اوریای آنتی استاتیک کوتکس

کفپوش پلی یورتان تک جزئی

کاتالوگ کفپوش های پلی یورتان تک جزئی کوتکس

پوشش ضد اسید

کاتالوگ پوشش ضد اسید کوتکس

هیدروفوب

کاتالوگ کفپوش های پلی اوریای آنتی استاتیک کوتکس