واش پرایمر، افزایش دهنده میزان چسبندگی پوشش نهایی و زیر لایه

واش پرایمر، پوشش آستری دو جزئی است که جهت افزایش چسبندگی لایه های نهایی بر روی سطوح فلزی غیر آهنی مثل آلومینیوم، مس و سطوح گالوانیزه مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول يک پرايمر سريع خشک شونده است که با ضخامت کم و عمدتاً بعنوان اولین لايه بر روی سطوح فولادی، گالوانیزه و آلومینیوم اعمال می شود.

پوشش آستری(واشپرایمر)
واش پرایمر پوشش آستری

نحوه اجرا:

نسبت اختلاط وزني جزء A  به B  ، در بسته بندی های واش پرایمر رعايت شده است. لذا تمامی محتويات ظرف حاوی جزء B  ، می بایست به محتویات ظرف حاوی جزء A  اضافه شده و کاملاً مخلوط گردد.

پیشنهاد مي‌شود که برای افزايش عمر مفید قابل استفاده مخلوط پس از اختلاط دو جزء ، مقداری تینر نیز اضافه شود ولي در صورت امکان از حداقل میزان ممکن استفاده نمايید. افزايش بیش از نیاز تینر باعث افزايش احتمال شره و مدت زمان خشک شدن مي‌شود.  تینر را حتما پس از اختلاط کامل دو جزء، به واش پرايمر اضافه نمايید.

آماده سازی سطح :     
به منظور افزايش چسبندگی، می‌بایست توسط سنباده بر روی کليه سطوح فلزی زبری مناسبی ايجاد گردد.  (رعايت فاصله زمانی مناسب بين اعمال لايه ها نیز الزامی است).

شرايط محيط اجرا :     
بهترين درجه حرارت محيط و سطح کار حين اجرا بین ۲۳-۲۰ درجه سانتيگراد می باشد برای دستیابی به کيفيت مناسب، توصيه می‌شود حتی الامکان اجرا در محيط های سرپوشيده انجام شود. دمای محيط هنگام  اجرا  بايستی حداقل ۵ درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد تا از تشکيل قطرات آب روی سطح جلوگيری شود.

نکات ايمنی:    
از استنشاق مداوم ذرات در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده کنید. در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو دهید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و مشاوره می توانید با بخش فنی کوتکس تماس بگیرید. برای دسترسی به اطلاعات کامل در مورد این محصول و سایر محصولات کوتکس به صفحه محصولات مراجعه کنید.